Studia przypadków

Freuchie Mill

Klient: Kingdom Housing Association
Okres: 2010 - 2011

Projekt

Mała społeczność Freuchie Mill w Fife, Szkocja, została zniszczona przez wylewający kanał pod drogą bez przejazdu w sierpniu 2008 r.

Dziesiątki domów zostały zalane, starsi mieszkańcy uwięzieni w domach, a jeden z ogrodów się zapadł, tworząc wyrwę o szerokości 12 metrów.

W wyniku tej katastrofy grupa przeciwpowodziowa Freuchie po raz pierwszy przedstawiła temat obrony przed zalewaniem Towarzystwo Budownictwa Społecznego).

Rozwiązanie

Scott Bennett Associates, agencja konsultingowa inżynierów budownictwa, zasugerowała kilka sposobów, w tym instalację bariery SCFB@ (samozamykającej się bariery przeciwpowodziowej).

Ponieważ region ten jest bardzo narażony na zalewanie, konsultanci poszukiwali rozwiązania, które uruchamiałoby się samo.

Bariera SCFB® zapewnia automatyczną, natychmiastową reakcję w przypadku szybko podnoszącej się wody, a tym samym optymalną ochronę przed zalewaniem. SCFB® jest uruchamiana automatycznie za każdym razem, gdy woda osiągnie najwyższy poziom, bez źródła zasilania czy interwencji człowieka. Dzięki temu bariera ta spełnia wszystkie wymogi dla produktów minimalizujących wpływ powodzi.

Opinia:

„W projektach zapobiegania powodzi i ochrony to relatywnie niewielki i niedrogi projekt, który chroni wioskę Freuchie Mill i budynki Kingdom Housing Association przed ponownym zalaniem i szkodami z tym związanymi.”

John Thomson, Freuchie Flood Action Group, kwiecień 2011.