Waterbergingskelder©

Met dit systeem wordt een ondergrondse waterbergingskelder aangelegd tegen lage bouwkosten. Door de slimme bouwmethode wordt minder beton en wapening gebruikt. De lengte, breedte en hoogte is variabel en eenvoudig aan elke situatie aan te passen. De kelder kan ook als bergbezinkbassin worden toegepast. De bergingskelders hebben diverse toepassingen waaronder:

Bufferkelder voor regenwater
Bufferkelder voor water hergebruik
Bufferkelder voor oppervlaktewater
Bufferkelder voor rioolwater
Sprinklerkelder
Bluswatervoorziening

De toepassingen gelden zowel voor de bouw van woningen, kantoren en bedrijventerreinen als voor infrastructurele projecten. De ondergrondse infiltratievoorziening biedt een veelzijdige oplossing om binnen projecten aan de wettelijke regenwaterbergingseisen te voldoen. Het regenwater wordt tijdelijk in de waterbergingskelder geborgen waarna het infiltreert in de bodem of vertraagd wordt afgevoerd naar een HWA riool of oppervlaktewater.

De waterbergingskelder wordt toegepast onder opritten, parkeerplaatsen, pleinen en wegen maar ook onder groenstroken of sportvelden.
Het systeem is eenvoudig te inspecteren, reinigen en hergebruiken.

– Mantoegankelijk voor inspectie en reiniging
– Verkeersklasse 450 kN zonder gronddekking
– Zeer eenvoudige installatie
– Vooraf gemonteerd
– Optioneel mangat 600 mm
– Flexibele aansluitingsmogelijkheden
– Duurzaam
– Flexibele afmetingen

Overtuigd van onze producten?
Vraag vrijblijvend uw offerte aan.

Offerte aanvragen