Zabezpieczenie Własności

Bariery ograniczajace zakres wycieków

Zanieczyszczona instalacja tryskaczowa lub woda do gaszenia pożarów, jak również wycieki chemiczne przedostające się do gleby bądź systemu ściekowego stanowią potencjalne zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i środowiska. Bariery firmy Aggéres ograniczające zakres wycieków gwarantują bezpieczne opanowanie podobnych zanieczyszczonych lub szkodliwych substancji. Istnieje możliwość zainstalowania różnych typów produktów, uruchamianych ręcznie bądź w pełni automatycznie, które można zamontować zarówno wewnątrz, jak i przed przejściem.