REALISATIE: HAVEN SPAKENBURG

LOCATIE: SPAKENBURG – NL

KLANT: WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE

PERIODE :2016 – 2017

SCFB

In Spakenburg, een voormalig vissersdorp aan het Eemmeer, was er nood aan bescherming tegen extreme stormen. Het waterschap Vallei en Veluwe met de steun van de gemeente Bunschoten (waartoe Spakenburg behoort), ging via een aanbesteding op zoek naar overstromingsbescherming die het aangezicht van de fraaie botterhaven en oude boothelling niet zouden verstoren. De waterkering moest een goede inpassing krijgen in het historisch centrum, weinig ruimte in beslag nemen en een maximale opzettijd van drie uur hebben. De waterkering moest het historische vissersdorp beschermen tegen een waterstand die zich voordoet bij een noordwesterstorm van windkracht 12.

In Spakenburg is een zelfsluitende waterkering (SCFB) voor het eerst op grote schaal ingezet als primaire waterkering. Uit verschillende studies was gebleken dat de kering hier uitermate geschikt was en vele male veiliger dan de eisen die de Nederlandse overheid stelt aan primaire waterkeringen. De uitdaging in dit project was dat de enorm lange kering het historische karakter van het historische vissersdorp niet mocht verstoren. Bij de-activatie verdwijnt de kering daarom rond de historische botterhaven volledig in de bestrating. Bij de nieuwe haven verdwijnt deze in de kademuur om zo het historische karakter van Spakenburg te behouden. Speciaal is ook dat op de bovenkant van de kering het volkslied van Spakenburg is gegraveerd. De maatregelen maken deel uit van de dijkverbetering langst de Zuidelijke Randmeren en Eem en wordt gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Overtuigd van onze producten?
Vraag vrijblijvend uw offerte aan.

Offerte aanvragen