Studia przypadków

Schellebelle, Belgia

Klient: Waterwegen en Zeekanaal nv
Okres: 2009

Projekt

Antwerpia znajduje się nad rzeką Scheldt, rzeką z pływami, która wpływa do Morza Północnego. Podczas pływu syzygijnego, spowodowanego przez Morze Północne, tereny w głębi lądu wzdłuż rzeki Scheldt często są zagrożone powodzią, a zwłaszcza te w pobliżu przerw w nabrzeżu.

Mała wieś Schellebelle, w górę rzeki od Antwerpii, jest podzielona przez Scheldt na prawobrzeżną i lewobrzeżną część. Oba brzegi są połączone dzięki przeprawie promowej, co jest ważnym aspektem łączącym obie społeczności.

Rozwiązanie

Prom jest bardzo ważny dla społeczności, dlatego istotne było jego zabezpieczenie i ochrona.

Zainstalowano 2 bariery SCFB®: jedną do ochrony dostępu do promu, a drugą w celu ochrony pochylni przed zalaniem, gdyby wody rzeki się podniosły.

Ponieważ nie ma lokalnej obsługi, wybrano samozamykający się system. Bariera SCFB® okazała się idealnym rozwiązaniem w tym miejscu, pozwalając na korzystanie z nabrzeża w tych dwóch miejscach i jednoczesną ochronę wioski przez powodzią.

Dwie samozamykające się bariery zainstalowane w Schellebelle:

• 5 m szerokości x 1,5 m wysokości

• 1,5 m szerokości x 1,5 m wysokości