Studia przypadków

Hoboken, Antwerpia, Belgia

Klient: Waterwegen en Zeekanaal nv
Okres: 2010

Projekt

Klub jachtowy w Hoboken znajduje się na prawym brzegu rzeki Scheldt w pobliżu Antwerpii. Pomimo iż jest to wiele mil w głąb lądu, rzeka ma pływy i w razie wysokiej wody oraz przypływu z Morza Północnego tereny przemysłowe w bezpośrednim sąsiedztwie są zagrożone zalaniem.

Dwie przerwy na nabrzeżach, niezbędne do zapewnienia dostępu do rzeki i pochylni okrętowych, stanowiły potencjalne punkty wejścia, które musiały być zabezpieczone. Samozamykająca się bariera przeciwpowodziowa (SCFB) okazała się świetnym rozwiązaniem.

To było bardzo duże wyzwanie, ponieważ metalowe tory były osadzone na pochylniach prowadzących w dół do rzeki, co oznaczało, że jako ruchoma tama, system przeciwpowodziowy SCFB® musiał być kompatybilny z istniejącymi konstrukcjami.

Rozwiązanie

Sekcje szyn pochylni pocięto i umocowano na szczycie barier SCFB@, aby funkcjonalność pochylni nie była zakłócona. Części szyn poruszają się do góry wraz z barierą.

Zamontowano dwie bariery w odległości ok. 200 metrów — każda jest szeroka na 8 m i wysoka na 1,5 m.