Studia przypadków

Archiwum Narodowe, USA

Klient: USA rząd
Okres: 2009

Projekt

Archiwum Narodowe (NARA) jest niezależną agencją rządową w USA zajmującą się ochroną ważnych dokumentów i historycznych zapisów, w tym deklaracji prezydenckich, dekretów i przepisów federalnych.

Ten monumentalny budynek w Waszyngtonie DC jest całkowicie chroniony przed atakiem atomowym, ale nie przed zalaniem.

Bardzo ważny budynek z cenną zawartością składa się z wielu podziemnych poziomów, więc montaż niezawodnego systemu chroniącego przed zalaniem stał się konieczny.

Rozwiązanie

Po przeciwnych stronach budynku zainstalowano dwie bariery SCFB@, aby chronić miejsca najbardziej narażone na przedostanie się wody.

2 bariery o szerokości 2,5 metra każda.