Studia przypadków

Meppel, Holandia

Klient: Astellas Pharma Europe
Okres: 1998 - 2004

Projekt

Firma Astellas Pharma Europe w Meppel wybrała barierę SCFB@, aby zapobiec przeniesieniu całej firmy.

Firma farmaceutyczna produkująca drogie leki od dłuższego czasu regularnie padała ofiarą wody z powodu obfitych opadów.

Rozwiązanie

Okazało się, że montaż bariery SCFB@ w połączeniu z betonowym murem wokół fabryki był najlepszym i najmniej kosztownym rozwiązaniem. Dodatkową zaletą było to, że droga dojazdowa do firmy dla (ciężkiego) ruchu nie była ciągle zamykana.

Był to pierwszy na świecie montaż bariery SCFB@. Wraz z ekspansją firmy i dzięki sukcesowi pierwszej bariery SCFB@ rozpoczęto nowy projekt z instalacją drugiej bariery SCFB@. Jednocześnie firma wciąż się rozwijała i postanowiła zabezpieczyć swoje wartościowe mienie przed zalaniem przy pomocy trzeciej bariery SCFB@. Montaż trzeciej bariery SCFB@ zakończono w ciągu jednego dnia.

Faza 1: 1998: 1 bariera o szerokości 6 m i wysokości 1 m

Faza 2: 2000: 1 bariera o szerokości 6 m i wysokości 1 m

Faza 3: 2004: 1 bariera o szerokości 11 m i wysokości 1 m