Private Bescherming

Vloeistofbarrières

Verontreinigd sprinkler- of bluswater en lekkages van chemische stoffen die in de riolering of grond sijpelen vormen een gevaar voor mens en milieu. De vloeistofbarrières van Aggéres garanderen een veilige insluiting van deze vervuilde of schadelijke stoffen. De verschillende modellen, met manuele of volautomatische activatie, kunnen in of voor de doorgang geplaatst worden.