Case studies

Schellebelle, België

Klant: Waterwegen en Zeekanaal nv
Periode: 2010

Project

Antwerpen ligt langsheen de Schelde, een getijdegevoelige stroom die uitmondt in de Noordzee. Bij springtij zijn de bewoonde gebieden gelegen in het achterland van de Schelde vaak onderhevig aan overstromingsgevaar, voornamelijk ter hoogte van de dijkdoorgangen.

Het dorpje Schellebelle, stroomopwaarts gelegen van de stad Antwerpen, wordt door de Schelde opgedeeld in een linker-en rechteroever. Hierdoor werd een ferrydienst in het leven geroepen die de belangrijke verbinding verzorgt tussen de 2 gemeenschappen.

Oplossing

Gezien het vitale belang van de ferry voor de gemeenschap, was het belangrijk om deze te behouden en te beschermen. Daarom werden er 2 SCFB®’s geplaatst: 1 om de toegangsweg naar de ferry te beschermen en een tweede barrière om de scheepshelling te beschermen tegen overstromingsgevaar bij hoog water. Gezien er ter plaatse geen personeel kon voorzien worden, werd er gekozen voor een autonoom zelfsluitend systeem. De SCFB® bood hier de ideale oplossing. Op deze manier bleef het mogelijk de 2 doorgangen te gebruiken en eveneens het dorp te beschermen tegen overstromingen. Twee Self Closing Barriers werden geïnstalleerd in Schellebelle: • 5 m breed x 1,5 m hoog • 1,5 m breed x 1,5 m hoog