Case studies

Dijkcoupures, Hoboken, België

Klant: Waterwegen en Zeekanaal NV
Periode: 2010

Project

De Yacht Club van Hoboken is gelegen aan de rechteroever van de Schelde dichtbij de stad Antwerpen. Ondanks het feit dat de locatie vele kilometers landinwaarts is gelegen, is zij toch erg onderhevig aan de getijden van de Noordzee. Hierdoor worden de industriële zones gelegen in het achterland van de Schelde voortdurend door overstroming bedreigd.

Twee dijkcoupures, ter hoogte van scheepshellingen, vormden hier een probleem. Er diende dus een flexibele oplossing gevonden te worden om de omliggende industriezones te beschermen tegen overstroming.

Dit was een uitdaging daar de scheepshellingen uitgerust waren met rails die in de bedding ingewerkt waren. De SCFB® zou als mobiele waterkering dus compatibel moeten zijn met deze reeds bestaande constructies.

Oplossing

Delen van de rails van de scheepshelling werden verwijderd en bevestigd aan de bovenzijde van de SCFB® zodat de functionaliteit van de scheepshelling niet in het gedrang zou komen. Een stukje van de rails beweegt mee met de keerwand naar boven. Twee keringen werden geplaatst op ongeveer 200 m afstand van elkaar, elk 8 m breed en 1,5 m hoog.