3D app stelt nieuwe hypermoderne waterkering van Aggeres voor.

Aggéres stelt in het najaar een nieuwe innovatieve waterkering aan het publiek voor. Als teaser brengt het bedrijf een 3D ‘augmented reality’ app op de markt waar je deze nieuwe kering, net als hun andere bestaande produkten in werking kan zien.
In deze “Aggeres” app zie je een gedeelte van een virtuele stad dat telkens overstroomt. De nieuwe waterkerende poort beschermt er een bankgebouw, een inrit van een ondergrondse parkeergarage en een metro-ingang. Ook de SCFB (zelfsluitende waterkeringsmuur) en de Velox (snel inzetbare interventie-waterkering) zorgen ervoor dat het water de stad niet inloopt.

De ‘Velox’ interventiebarriere werd de laatste 2 jaar succesvol gedemonstreerd in de testfaciliteiten van Flood Proof Holland (verbonden aan de universiteit van Delft) en heeft zijn efficiënte werking meer dan bewezen, ook met de bestaande SCFB (Self-closing flood barrier) kering kan het bedrijf enkele grote projecten realiseren dit jaar.

Aggéres (voorheen BFDS nv) richt zijn pijlen nu resoluut op innovatie in de beloftevolle sector van “flood defence”. Overstromingen en wateroverlast komen steeds vaker voor waardoor er naast vaste dijken steeds meer vraag is naar mobiele of beweegbare waterkeringen. Vorig jaar bracht Aggeres voor de particuliere markt het waterschot “Porta” op de markt. Deze, op maat gemaakte barrière, kan men bij opkomend water snel in een deur- of raamopening vastklikken om zo te voorkomen dat het water de woning binnenloopt. Verschillende woningen in Vlaanderen en Nederland zijn zo voor de toekomst beschermd tegen wateroverlast.

Ook in verstedelijkte gebieden is er naast de beschermende buitendijk steeds meer vraag om apart belangrijke gebouwen of openbare plaatsen zoals parkeergarages of metro-ingangen te gaan beschermen. Hiervoor is Aggeres volop in testfase van een nieuwe waterdichte poort welke in een zeer compacte module kan opgeborgen worden en tot 4m water kan keren. Voor de waterdruktesten bouwt Aggeres bovendien een eigen testfaciliteit.

Wilt u zien hoe onze produkten werken, ga dan naar www.aggeres.com/environment/nl/ar en volg de instructies om onze app te downloaden. Deze is zowel beschikbaar voor Iphone en Ipad in de App Store als voor Android. U hoeft enkel de app op onderstaande tekening te richten, en de virtuele wereld komt tot leven.